Witamy


Witamy na stronie Przedszkola w Laskach. Mamy nadzieję, że strona oszczędzi Państwa czas i dostarczy podstawowywch informacji o Naszej placówce. Zapraszamy do zwiedzania.

Get Adobe Flash player

RAMOWY PLAN DNIA

WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH

na rok szkolny 2018/2019

 

GODZINY

ZAJĘCIA DNIA

7.30 - 8.30 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

·         Indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami;

·          Swobodne zabawy tematyczne indywidualne i zespołowe;

·         Dowolna działalność plastyczna i konstrukcyjna podejmowana z inicjatywy dzieci;

·         Zabawy stolikowe z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, puzzli itp.;

·         Oglądanie książek i czasopism dziecięcych;

·         Czynności opiekuńczo-wychowawcze, organizacyjne, porządkowe;

·         Zajęcia dodatkowe – logopedyczne;

 

8.30 – 9.00

 

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

·         Zabawy integracyjne;

·         Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.

·         Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową;

·         Zabawy dydaktyczne;

·         Prowadzenie obserwacji przyrodniczych i prac hodowlanych;

·         Zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem;

·         Ćwiczenia i zabawy poranne;

 

9.00 – 9.30

 

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie:

 

·         Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych;

·         Aktywizowanie dzieci w samoobsłudze;

 

9.30-10.30

 

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne  prowadzone w różnych formach aktywności dzieci (poznawczej, słownej, artystycznej, ruchowej) organizowane przez nauczyciela z całą grupą zgodnie 
z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem miesięcznych planów pracy grupy.

10.30 - 12.00

 

Pobyt na świeżym powietrzu lub zabawy ruchowe:

·         Gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci;

·         Zajęcia sportowe;

·         Zabawy rekreacyjne z wykorzystaniem urządzeń placu zabaw;

·         Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne w piaskownicy,

·         Spacery;

·         Wycieczki w terenie;

·         Obserwacje przyrodnicze;

 

12.00 - 12.40

Przygotowanie do obiadu.

Obiad:

·         Czynności higieniczne i samoobsługowe związane
z załatwianiem potrzeb fizjologicznych i myciem rąk;

·         Samodzielne spożywanie posiłków;

·         Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych;

·         Wpajanie zasad dobrego wychowania;

·         Nauka posługiwania się sztućcami;

 

12.40-13.00

 

Zajęcia relaksacyjne:

·         Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek słowno-muzycznych, literatury dziecięcej;

 

13.00 - 14.30

 

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

·         Zorganizowane zabaw o charakterze utrwalającym poznane wiadomości i zdobyte umiejętności; utrwalenie poznanych wierszy, piosenek, tańców,

·         Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez dowolne i kierowane zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne; zajęcia rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;

·         Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo - ruchowo-słuchową, grafomotorykę,

·         Ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych, oddechowe;

·         Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne stymulujące rozwój i wyrównujące braki rozwojowe dzieci;

·         Zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia;

 

14.30 - 15.30

Rozchodzenie się dzieci:

·         Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym;

·         Prace porządkowe.

·         Rozmowy indywidualne z dziećmi i z rodzicami;

 

 

 

Podstawa programowa we wszystkich grupach realizowana jest

w godzinach 8.30 – 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Przedszkole w Laskach  Rights Reserved.